Certificació Digital

Comunicació i documentació amb validesa jurídica

Signatura Digital

Captura i/o càrrega de documents d'identitat i procés d'identificació.

SMS certificat

Missatge que, en ser lliurat, genera un certificat amb valor jurídic.

eMail certificat

Correu electrònic dirigit a una adreça específica de LINK Mobility.

Documentació

Facturació i contractes amb validesa jurídica, custòdia i accessibilitat.

Eines de gestió adaptades a la seva empresa

SOL·LICITI INFORMACIÓ

ASSESSORAMENT

Contacti amb el nostre servei d'atenció al client i sol·liciti informació específica sobre les seves necessitats.

INFORMES

Els enviaments inclouen números d'emissor i receptor, el contingut del missatge, l'hora de la recepció i la signatura digital.

VALIDESA JURÍDICA

Validesa legal com a prova davant d'un tribunal amb sentències favorables resoltes pel Tribunal Suprem.

ASSISTÈNCIA

Posem a la seva disposició personal de suport qualificat durant les altes i la gestió d'operacions.

COSTOS

Suposa un estalvi de més de 3.000,00€ anuals. (Estudi realitzat sobre 10 comunicacions certificades mensuals).

CUSTÒDIA

El nostre sistema manté en custòdia tots els seus certificats durant almenys 5 anys des de l'enviament.

link mobility - Certificació Digital