El titular del lloc web www.linkmobilty.es és LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U., que també és el titular i responsable dels fitxers que contenen la informació de caràcter personal subministrada voluntàriament pels seus usuaris. LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U. ha adoptat totes les mesures de seguretat requerides legalment per protegir les dades i la intimitat dels usuaris.

El tractament de les dades personals que s’efectua mitjançant aquest lloc web compleix el que s’estableix al Reglament general de protecció de dades 2016/679, a la Llei orgànica de protecció de dades i amb les mesures de seguretat que li siguin d’aplicació segons desenvolupament normatiu.

 

Dret d’informació

Si l’usuari decideix sol·licitar informació en aquest lloc web, se li demanaran les dades estrictament necessàries per assolir l’objectiu del lloc, que és informar sobre els nostres serveis i promoure’ls, tots ells disponibles al nostre web. En cap cas les dades s’utilitzaran per a cap altra finalitat.

El responsable del tractament és LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U.

Dades de contacte del responsable del tractament: C/ San Máximo 3, planta 2, 28041 Madrid L’adreça electrònica d’atenció al client és infocomercial@linkmobility.com i el número de telèfon és 912 160 100. La societat es troba registrada en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 27 466, foli 89, secció 8a, full M-494972 i NIF B85871333.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

Nom complet: Jan Wieczorkiewicz

Adreça postal: Toszecka 101, Gliwice (Polònia)

Els objectius del tractament són els següents:

  • la gestió de la petició, sol licitud o consulta, així com el manteniment de les relacions entre el lloc i els usuaris
  • la contractació de productes o serveis que permetin la seva contractació en línia
  • la remissió, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els electrònics, les comunicacions comercials, la newsletter amb informació d’interès, i comunicacions recordatori, sempre que hagi marcat la casella corresponent o hagi manifestat, per qualsevol mitjà i de manera inequívoca, la seva autorització

El termini de conservació es calcula en base a obligacions de conservació de dades per complir amb obligacions legals o el termini general de prescripció de les accions.

La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte, l’interès legítim d’aquest responsable en facilitar la informació sol·licitada o el màrqueting directe referit als mateixos productes prèviament contractats pels possibles destinataris de les dades, el compliment d’obligacions legals i el seu consentiment. Així mateix, aquest es podrà revocar sempre a través dels mitjans de comunicació oferts en les dades de contacte o gràcies als mitjans que aquest responsable posa a disposició per a donar-se de baixa en cada comunicació que remet als interessats.

La comunicació de les vostres dades als organismes públics necessaris (com pot ser l’Administració Tributària) es realitza de manera obligatòria per complir amb obligacions tributàries, i la conseqüència de no fer-ho és que no podreu ser el nostre client.

La comunicació de les vostres dades a entitats del nostre grup o a tercers es realitzarà, si és el cas, amb el vostre consentiment previ inequívoc, tot informant amb anterioritat de la finalitat concreta, els terminis i els criteris.

En cas en què s’hagin de realitzar transferències internacionals de dades, aquestes es realitzaran, si és el cas, amb el vostre consentiment previ inequívoc, tot informant amb anterioritat de la finalitat concreta, els terminis i els criteris.

Les dades que recull el present lloc web procedeixen de l’interessat en tots els casos.

Drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, a no ser objecte de decisions automatitzades i portabilitat

L’usuari té dret a accedir en tot moment a la seva informació, així com a rectificar-la si les seves dades són incorrectes, a oposar-se a algun tipus de tractament associat al manteniment de la relació contractual, a revocar el consentiment atorgat, a sol·licitar la limitació o supressió del seu tractament, a no estar sotmès a decisions automatitzades i a donar-se de baixa dels serveis de LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U.

Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control.

Aquests drets es poden fer efectius prèvia acreditació de la personalitat en les formes i en els terminis establerts en el Reglament general de protecció de dades, dirigint un escrit a l’adreça postal que figura a l’Avís legal del web.

link mobility - Política de privadesa