El titular del lloc web www.linkmobilty.es és LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U., que també és el titular i responsable dels fitxers que contenen la informació de caràcter personal subministrada voluntàriament pels seus usuaris. LINK MOBILITY SPAIN, S.L.U. ha adoptat totes les mesures de seguretat requerides legalment per protegir les dades i la intimitat dels usuaris.

El tractament de les dades personals que s’efectua mitjançant aquest lloc web compleix el que s’estableix al Reglament general de protecció de dades 2016/679, a la Llei orgànica de protecció de dades i amb les mesures de seguretat que li siguin d’aplicació segons desenvolupament normatiu.

 

Dret d’informació

Si l’usuari decideix sol·licitar informació en aquest lloc web, se li demanaran les dades estrictament necessàries per assolir l’objectiu del lloc, que és informar sobre els nostres serveis i promoure’ls, tots ells disponibles al nostre web. En cap cas les dades s’utilitzaran per a cap altra finalitat.

Les dades personals que l’usuari ens proporciona passen a formar part d’un tractament de dades de caràcter personal. Aquestes dades personals seran objecte de tractament, sempre que l’usuari així ho hagi consentit prèviament fent clic al botó “ENVIAR MISSATGE”. L’usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Els usuaris que voluntàriament facilitin les seves dades al titular del web per qualsevol dels mitjans establerts a l’efecte en cada moment, accepten que donen el seu consentiment i que coneixen de manera expressa, precisa i inequívoca:

  • Que la introducció de les dades de l’usuari al fitxer de dades de caràcter personal i el tractament d’aquestes dades té com a finalitat la gestió de la petició, sol licitud o consulta, així com el manteniment de les relacions entre el lloc i els usuaris.
  • Que l’usuari autoritza expressament que es puguin utilitzar les dades facilitades per remetre-li, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els electrònics, les comunicacions comercials, la newsletter amb informació d’interès, i comunicacions recordatori, sempre que hagi marcat la casella corresponent o hagi manifestat, per qualsevol mitjà i de manera inequívoca, la seva autorització.
  • Que autoritza a LINK MOBILITY SPAIN, SLU al fet que utilitzi les seves dades per a les finalitats expressades a l’hora de contractar qualsevol dels productes o serveis en concret, i presta també el seu consentiment per a l’ús de les galetes amb les finalitats concretes i específiques informades en tot moment en aquesta política de privadesa.
  • Que l’usuari pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment remetent una comunicació al lloc web a través dels canals establerts a aquest efecte.

link mobility - Política del Sistema de Gestió de la Qualitat