Caso de éxito: SMS Marketing

Fitxa Tècnica

SECTOR: Retail
PRODUCTE OFERT: SMS Marketing
EQUIP: Consultor comercial LINK Mobility
OBJECTIU: Millorar el trànsit a botiga i eliminar hores vall.

EL DESAFIAMENT

El nostre client té una petita xarxa de botigues en diferents zones d’Espanya.

Per ajudar a augmentar el trànsit a la botiga i aconseguir atreure clients en horaris vall, vol establir una única eina d’enviaments d’SMS que sigui comuna per a cada botiga, des d’on es puguin gestionar de manera individualitzada els enviaments i obtenir, a més, una identificació dels costos de les accions per botiga.

LA SOLUCIÓ

La nostra plataforma d’enviaments és la millor solució, atès que permet crear usuaris i permisos únics.

Cada botiga accediria a una eina web, des d’on podria gestionar els seus bbdd, escriure el text de l’SMS, realitzar el test de campanya i identificar els costos de cada acció.

Els enviaments els realitza el gerent de la botiga, per la qual cosa té accessibilitat 24/7 i programació d’enviaments. Un cop realitzat l’enviament, aquest es distribueix en qüestió de minuts entre els usuaris, permetent una gran rapidesa de comunicació.

RESULTATS

Des que la xarxa de botigues ha començat amb el programa d’enviaments, ha aconseguit augmentar el trànsit a botiga en un 220% en hores vall i un 20% més de trànsit a la botiga, traduint-se tot això en un augment de 30,00 € en el tiquet mitjà.

link mobility - Caso de éxito: SMS Marketing