Caso de éxito: Customer Engagement Marketing

Fitxa Tècnica

SECTOR: Distribució
PRODUCTE OFERT: Combinació de campanyes digitals eMail, SMS i Veu
EQUIP: Direcció comercial i direcció tècnica
OBJECTIU: Unificar la gestió de canals en un proveïdor amb unificació d’informes i plataforma

EL DESAFIAMENT

El nostre client necessitava un únic proveïdor on unificar les diferents accions de marketing i amb informes detallats i comuns de les campanyes, que permetés flexibilitat i programació de campanyes.

A més, en pertànyer a un grup europeu, necessitava un control de costos individualitzat per a cada campanya.

LA SOLUCIÓ

La direcció comercial, juntament amb la direcció tècnica, va establir una proposta de treball a llarg termini i va oferir la següent bateria d’adaptacions..

  • Adaptació de l’eina d’enviaments que fes possible des de la unificació a partir de la mateixa plataforma fins a la creació d’accions combinades d’enviaments d’eMail, SMS i campanyes de voice mailing.
  • Gestió de les bbdd.
  • Gestió de leads.
  • Accés als informes.
  • Diferents perfils d’usuari amb diferents permisos.
  • Detall individualitzat de facturació per cada enviament o campanya.

RESULTATS

Des de la implantació del nou sistema de gestió de campanyes, el client ha augmentat un 32% el volum total mensual d’enviaments. Ha aconseguit millorar la seva ràtio de captació més d’un 45% i ha generat un 18% més de trànsit a la botiga amb els enviaments «Last Minute» d’SMS.

link mobility - Caso de éxito: Customer Engagement Marketing