La missatgeria empresarial aposta pel SMS

La missatgeria empresarial aposta pel SMS

L’SMS segueix en auge en l’entorn empresarial, amb un enorme potencial per desenvolupar diferents solucions que redunden en serveis més efectius i segurs per a l’usuari final i, al mateix temps, molt rendibles per a les empreses. Precisament els enviaments automatitzats d’ SMS que realitzen les empreses als seus clients són els que han aconseguit que s’hagi produït un creixement parcial, després de 9 anys. De fet, es preveu que el mercat A2P (Application to Person) a Espanya s’incrementi un total d’un 20 % en 2018 respecte a 2017, arribant als 228 milions d’SMS al mes.

Els serveis que LINK Mobility ofereix a través d’aquest canal immediat, personal i de ràpida obertura van des fidelitzar els usuaris fins recopilar dades rellevants sobre els consumidors, passant per pagar una factura o certificar un contracte.

 

Els punts forts

Tot i que els usuaris els han deixat de banda a favor de la missatgeria instantània, els SMS estan ressorgint en l’àmbit de les empreses, ja que aconsegueixen l’objectiu de tota companyia d’obtenir un ROI elevat. Els seus principals punts forts són:

  • Mentre que els missatges de correu electrònic arriben a un percentatge d’obertura del 20 %, el 98 % dels SMS es llegeixen abans dels 3 minuts de la recepció.
  • Els SMS són el mitjà preferit pel 75 % dels usuaris per rebre anuncis.
  • El 99,5 % dels SMS són lliurats, quedant la bústia de missatges buit. Per tant, és el canal més efectiu per generar impacte.

Leave a Reply

He llegit i accepto la política de privacitat d'aquesta web

Podeu consultar tota la informació bàsica en aquest enllaç.

link mobility - La missatgeria empresarial aposta pel SMS