El retail diu adéu a les factures en paper

El retail diu adéu a les factures en paper

Un altre dels factors d’èxit als quals el sector retail no vol renunciar és la facturació electrònica. Ja en 2016, el 2º Estudio de competencias digitales en la empresa del Instituto de la Economía Digital (2n Estudi de competències digitals a l’empresa de l’Institut de l’Economia Digital), ICEMD-ESIC, mostrava que un 43 % de les empreses realitzava operacions de banca en línia i un 21 % havia adoptat la comptabilitat i la facturació electrònica. Així, poc a poc han anat incorporant solucions de facturació electrònica que agilitzen els processos financers. Sempre amb totes les garanties legals i de seguretat.

Facturació digital amb garanties

Actualment és habitual que segueixi convivint el paper amb allò electrònic, però cada vegada més s’opta per gestionar i intercanviar digitalment milers de comprovants de pagament. Els retailers s’han adonat dels nombrosos avantatges que això comporta: estalvi de costos, optimització de l’emmagatzematge, agilització de la feina…

Això sí, en aquesta transformació a la comptabilitat digital cal tenir molt en compte que tot estigui homologat i en regla. Podem enviar les factures per via electrònica, però la prova jurídica seguir sent la factura en paper, o fer-ho exclusivament de forma digital. Aquí és on entren en joc els certificats digitals, que tenen valor jurídic i legal.  D’aquesta manera la factura electrònica substitueix a tots els efectes a la de paper, tenint les dades xifrades i sense possibilitat que siguin manipulades.

Si vols saber més sobre tots els requisits i disposicions sobre la facturació telemàtica i la conservació electrònica de factures, pots consultar l’Ordre EHA/962/200.

 

Leave a Reply

He llegit i accepto la política de privacitat d'aquesta web

Podeu consultar tota la informació bàsica en aquest enllaç.

link mobility - El retail diu adéu a les factures en paper